Veri kurtarma, kaybolan, bozulan veya zarar gören verilerin elektronik depolama aygıtlarından kurtarılmasını sağlayan bir işlemdir. Süreç, bireyler ve kuruluşlar için maliyetli ve yıkıcı olabilecek veri kaybının önlenmesi açısından önemlidir.

Veri kurtarma süreci değerlendirme, görüntüleme, analiz ve kurtarma dahil olmak üzere çeşitli aşamalardan oluşur. Her aşama, sürecin başarısı için kritik öneme sahiptir ve özel beceri ve araçlar gerektirir. Bu makale, veri kurtarma sürecine açıklayıcı bir genel bakış sunarak temel aşamaları ve bunların önemini vurgulamaktadır.

Veri kurtarma, yanlışlıkla silinme, donanım arızası, yazılım bozulması, virüs saldırıları veya doğal afetler gibi çeşitli nedenlerle kaybolan, bozulan veya zarar gören verilerin kurtarılması işlemidir. Özellikle verilerin çoğu işletme ve kuruluşun omurgası olduğu mevcut dijital çağda, veri kurtarmanın önemi abartılamaz.

Veri kurtarma süreci değerlendirme, görüntüleme, analiz ve kurtarmayı içeren birkaç aşamayı içerir. Her aşama sürecin başarısı için hayati öneme sahiptir ve birbirine bağlıdır.